Какво се постига с чип тунинга?
Eфективност на двигателя при различните режими на работа се оптимизира. Това се проявява в следните характеристики:
- Премахване на електронния ограничител на скоростта, увеличаване на мощността
  и еластичността на двигателя.
- съществено увеличение на въртящия момент и достигането му при по-ниски
  обороти.
- намаляване на консумацията на гориво, вследствие на постигнатите по-високи
  стойности на въртящия момент на двигателя.
 
 Какъв е принципът на чип тунинга?
Чип тунингът предтавлява замяна на управляващия софтуер на двигателя с подобрен такъв. Това става, чрез препрограмиране на компютъра. Не е нужно разглобяване или каквато и да е интервенция върху управляващия блок на двигателя.
 
 Изискват ли се допълнителни промени по двигателят?
Чип тунингът не изисква допълнителни настройки и модификации на двигателя. Надеждността и животът му не се променят.
 
 Какво може да се очаква от ЧИП ТУНИНГът:
За атмосферни двигатели - увеличение на мощността до 10%. Значително подобрение се усеща при потегляне от ниски обороти. Най-добър ефект има при двигатели EURO2, EURO3 и EURO4.

За турбо моторите и компресорите увеличението на мощността може да стигне до 30%.

Целта тук е да се запазят оптимални стойности на налягането на турбината и да се намали времето за достигане на работните стойности.

Трябва да се знае, че понякога след модификация на софтуера автомобила трябва да се кара само с гориво с високо октаново число. Така че обикновения без оловен 95 няма да е достатъчен. За сметка на това ще може да се радвате на по-добър въртящ момент и разбира се по-голяма мощност.

С чиптунинга е възможно да бъдат премахнати ограничитея на скоростта или ограничителя на оборотие. Това звучи интересно но не е съвсем безопасно. Нито за вас нито за двигателя.
 
 
 
STuning 2008 ©  Всички права запазени